Victory and win over doctors, medics, medical workers.
Welcome. I am very glad for your coming, arrival and visit. I hope you never felt bad and hurt from them. If they plead guilty to violence, violations, crimes, betrayals and are ready and willing to be punished, then I agree to reconsider my opinion. I wish you to always be very healthy, strong, clever and happy. It is being created, but for now you can visit United (...) and different (...) world. Thank you very much.


Победа и выигрыш над врачами, докторами, медиками, медицинскими работниками.
Добро пожаловать. Я очень рад вашему приходу, прибытию и посещению. Надеюсь, вам никогда не было плохо и больно от них. Если они признают себя виновными в насилии, нарушениях, преступлениях, предательствах и готовы понести наказание, то я согласен пересмотреть своё мнение. Желаю вам всегда быть очень здоровым, сильным, умным и счастливым. Он создаётся, но пока можете посетить Единый (...) и разный (...) мир. Очень превелико благодарю вас.


Жеңиш жана утуш дарыгерлерди, дарыгерлик кызматкерлерди.
Кош келиңиз(дер). Сиздин келүүңүзгө мен абдан кубанычтамын. Сиз алардан эч качан жаман, начар жана оорулуу болгон жоксуз жана болбойсуз деп үмүттөнөм. Эгер алар өздөрүнүн күнөөсүн, бузуусун, зордук-зомбулугун, кылмышын, чыккынчылыгын мойнуна алышып, жазаланууга даяр болушса, анда оюмду жана сын-пикиримди караштырууга макулмун. Сизге дайыма абдан чың-бекем ден-соолуктуу, акылдуу, күчтүү жана бактылуу болууңузду каалайм. Ал түзүлүп атат, бирок сиз(дер) азырынча Бүтүн (...) жана ар түрдүү (...) дүйнөгө келсеңиз болот. Абдан чоң жана кеңири рахмат.


Honest Truthful (Upright, Veracious) © 2022 - 2024 : Planet Earth.
Честный Правдивый (Истинный) © 2022 - 2024 : Планета Земля.
Чын (Чыныгы, Чындыктуу) Чынчыл © 2022 - 2024 : Жер (⊕) ( - O ) (тийиштүүлүк - тиешелүүлүк).